Przydatne informacje – ARMENIA

ARMENIA

  • Stolica: Erewań (Erywań)
  • Waluta: ormiański dram (AMD), 1 AMD = 100 luma;
  • Język urzędowy: ormiański
  • Inne języki: rosyjski, w mniejszym stopniu angielski

1. WIZA, PRZEPISY WJAZDOWE:

Obywatele polscy przebywający na terenie Republiki Armenii do 180 dni w ciągu roku są zwolnieni z obowiązku posiadania wiz.

W przypadku, gdy planowany pobyt przekracza 180 dni, należy zwrócić się do Oddziału Policji ds. wiz i rejestracji cudzoziemców (tzw. OVIR) w Erywaniu (dzielnica Dawtaszen, 4. kwartał, budynek 17/10, tel. +374 10 370 264, godz. pracy: pon.-pt. 9.00 – 18.00 z przerwą od 13.00 do 14.00) z wnioskiem o wydanie karty pobytu. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed końcem dozwolonego 180-dniowego okresu legalnego pobytu. Koszt rocznej karty pobytu wynosi 105 tys. AMD. Członkowie rodzin obywateli Republiki Armenii mogą wnioskować o pięcioletnią kartę pobytu (koszt 140 tys. AMD).

2. PRZEPISY CELNE:

Nie ma specjalnych regulacji prawnych dotyczących wywozu i wywozu pieniędzy, a przepisy celne nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów.

3. PRZEPISY PRAWNE:

Przemyt, posiadanie oraz sprzedaż nawet najmniejszej ilości narkotyków lub środków psychotropowych są surowo karane.

4. MELDUNEK:

W okresie ważności wizy nie obowiązuje meldunek. Jest on natomiast podstawą do przedłużenia pobytu. Koszt przedłużenia wizy (maksymalnie o 60 dni) wynosi 500 dramów za każdy dzień. W sytuacji przekroczenia legalnego czasu pobytu, oprócz otrzymania kary pieniężnej w wysokości od 50 do 100 tysięcy dramów, możliwa jest deportacja oraz zakaz wjazdu do Armenii na czas określony (minimum 1 rok).

5. UBEZPIECZENIE:

Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia w miejscowej firmie lub w zagranicznym przedstawicielstwie.

6. SZCZEPIENIA, SŁUŻBA ZDROWIA:

Nie są wymagane okresowe szczepienia. Publiczna służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie. Opieka medyczna dla turystów jest odpłatna. Wizyta u lekarza kosztuje od 5 do 15 tysięcy dramów, w zależności od zakresu udzielonych usług medycznych. W aptekach nie obowiązują recepty (nawet na antybiotyki), nie ma zniżek na leki.

7. INFORMACJE DLA KIEROWCÓW:

Kierowcy powinni posiadać międzynarodowe prawo jazdy. W Armenii zdecydowana większość kierowców nie przestrzega przepisów ruchu drogowego, w tym zasady pierwszeństwa pieszych na przejściu. Należy być przygotowanym na częste kontrole policyjne i niejednokrotnie nieuzasadnione i wątpliwe opłaty. Przy wjeździe samochodem wymagane jest ubezpieczenie OC oraz zielona karta. W razie wypadku należy pozostawić pojazd na miejscu zdarzenia do czasu przyjazdu policji.

8. PODRÓŻOWANIE PO KRAJU:

Zaleca się podróżować do Armenii samolotami. Podróżujący samochodem mają możliwość przekroczenia granicy Armenii, wjeżdżając z terytorium Iranu lub Gruzji. Po Armenii można poruszać się bez ograniczeń. Sieć połączeń kolejowych między miastami jest słabo rozwinięta, jednak niedogodności te rekompensują liczni przewoźnicy prywatni wykorzystujący sieć drogową, oferujący tanie połączenia międzymiastowe mikrobusami. Główne drogi utrzymane są w stosunkowo dob­rym stanie, jednak podróżując po drogach lokalnych, należy liczyć się z ich złym stanem technicznym oraz brakiem oznakowania. W nocy należy uważać na nieoświetlone pojazdy oraz na poruszające się po drogach zwierzęta hodowlane.

W Armenii słabo rozwinięta jest baza turystyczna, nie ma tanich hoteli i nocle­gowni. Przy kilkudniowych pobytach w Erewaniu alternatywą może się okazać wynajęcie mieszkania. Ceny wynajmu różnią się w zależności od wielkości mieszkania i odległości od centrum.

Uwaga: Istnieją połączenia komunikacyjne między Armenią a tzw. Republiką Górskiego Karabachu, utworzoną na obszarze, który w myśl prawa międzynarodowego stanowi terytorium Azerbejdżanu. Rzeczpospolita Polska, podobnie jak inne państwa, nie uznała podmiotowości międzynarodowej Republiki Górskiego Karabachu. Nie zaleca się podróżowania po jej terytorium; także z uwagi na fakt, że konsul w Erewaniu ma bardzo ograniczone możliwości sprawowania opieki nad przebywającymi tam obywatelami polskimi.

9. BEZPIECZEŃSTWO:

Zagrożenie przestępczością pospolitą jest znacznie niższe niż w Polsce, jednakże w ostatnim okresie zauważalny jest wzrost liczby przestępstw (pośrednio związany z kryzysem gospodarczym).